OBVESTILO

OBVESTILO

o ponovni vzpostavitvi izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v določenem deležu v prostorih OŠ Koroški jeklarji in podružnice Kotlje v času izvajanja odrejenih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja  epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

Spoštovani,

vezano na dne 8. 5. 2020 prejeto okrožnico Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, izdano dne 8. 5. 2020 pod številko 6030-1/2020/31, vas obveščamo, da se bo vzgojno-izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda OŠ predvidoma od 18. 5. 2020 izvajalo v prostorih šole.  Prav tako se bo vzgojno-izobraževalno delo predvidoma od 25. 5. 2020 v prostorih šole izvajalo za učence 9. razreda ter za tiste učence od 4.—8. razreda, ki imajo učne težave ter težko dosegajo standarde znanja – za slednje se bo lahko v prostorih šole izvajal dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Glede na zgoraj navedeno se bo od predvidenih datumov dalje za učence 1., 2., 3. in 9. razreda vzgojno izobraževalno delo izvajalo po obveznem in razširjenem programu.

Pogoj za ponovni vstop v šolske prostore je podpisana pisna izjava staršev, ki jo morajo ti podati pred vstopom otroka v šolske prostore /posredovali so vam jo razredniki/.  S tem se v šoli zagotovi varno učno okolje za vse učence.

Če se učenci vzgojno-izobraževalnega procesa v šolskih prostorih ne bodo udeležili iz zdravstvenih razlogov njih samih ali njihovih ožjih družinskih članov oz. oseb, s katerimi bivajo v istem gospodinjstvu, o tem obvestite razrednika, da se bo vaš otrok še vedno izobraževal  na daljavo.

Šola pripravlja navodila in protokole za delo v  novih okoliščinah, s katerimi boste pravočasno seznanjeni, najkasneje do petka, 15. 5. 2020. Obvestilo bomo objavili na šolski spletni strani.

 

Vljudno pozdravljeni.                                                                 Aljaž Banko, ravnatelj

 

Vse najboljše, Ivan Cankar!

V nedeljo bi mojster slovenske besede, Ivan Cankar, praznoval 144. rojstni dan. Devetošolci so mu v obliki pesmi in pisnih sestavkov voščili in izrekli spoštovanje, pisali so o njihovih pogledih na Cankarjevo literarno ustvarjanje, ga skušali aktualizirati … Preberite si, kako so se s tem spopadli SaraBela, Jan in Julija.

Pegam in Lambergar

Z učenci 7. b-razreda smo z epsko pesmijo Pegam in Lambergar »zakorakali« v 16. stoletje.
Osrednji motiv te romance je spopad med okrutnim Pegamom in slovenskim junakom
Lambergarjem. Boj med njima se pogosto pojavlja na panjskih končnicah. V risanju
omenjenega motiva so se s pomočjo barvic in svinčnika preizkušali tudi sedmošolci. Nastali
so zanimivi likovni izdelki. Najboljše so narisali Urban Polajner, Maja Golob in Nika Pavše.

Tehniški dan 2. a

Tehniški dan 2. a

Učenci 2.a razreda so iz naravnih materialov sestavili človeško telo. Materiale so nabrali v bližnjih gozdovih in travnikih. Naredili so čudovite izdelke.

[Fotogalerija]

Dostopnost