Naravoslovni dan za osme razrede

Naravoslovni dan za osme razrede

Ker je za letošnje osmošolce odpadlo bivanje v CŠOD Burja, smo v sredo, 31.3. 2021 zanje  organizirali 2. naravoslovni dan na šoli, in sicer na temo – Človek.

Skozi tri delavnice so učenke in učenci spoznavali človeka s treh vidikov: njegov status v umetnosti (iskanje proporcev delov človeškega telesa), njegov odnos do okolja (kritični ogled filma Človek in plastika) ter odzivanje človeškega telesa na telesni napor (meritve srčnega utripa in zavedanje pomembnosti gibanja kot osnovne človekove potrebe).

Glede na odziv učencev in mnenje učiteljic je bil vzgojno izobraževalni cilj dosežen; učenci so spoznali, kje je mesto človeka v umetnosti, na planetu Zemlja ter v samem sebi. Naučili so se vrednotiti lepoto v umetnosti, pomen varovanja okolja ter danes zelo aktualni pomen telesnega gibanja kot protiutež sedentarnemu načinu dela in življenja.

[Fotogalerija]

Zapisala Maja Marin, vodja naravoslovnega dne

Izdelki iz odpadne embalaže

Izdelki iz odpadne embalaže

Učenci 3.k se zavedamo, kako pomembno je, da skrbimo za naše okolje, ga ohranjamo in varujemo. Iz odpadne embalaže smo izdelali marionete, jih poimenovali in se z njimi tudi poigrali. Naše izdelke si lahko ogledate na fotografijah.
Vanja

 

Kulturna dediščina

Kulturna dediščina

Učenci 3.k OŠ Kotlje smo v mesecu marcu pri spoznavanju okolja obravnavali učno temo Dediščina. Najprej smo z babicami in dedki opravili intervju o preteklosti naše šole in našega kraja. Izvedeli smo veliko novega. Obiskali smo kulturne ustanove ter likovno, literarno in glasbeno ustvarjali. Učenci smo bili nad tem navdušeni, saj smo se veliko naučili. O tem smo se pogovarjali tudi pri slovenščini. Brali smo knjigo Solzice, v kateri pisatelj Prežihov Voranc opisuje življenje in delo ljudi v Kotljah. Sošolka Naja nam je predstavila knjigo Lesene cokle, ki jo je napisala v koroškem narečju njena babica Bojana Verdinek. Ob branju v koroškem narečju smo se zelo zabavali. Pri LUM smo izdelali pravo maketo Kotelj in narisali naše Kotlje. Pri risanju smo poudarili od kod ime kraja Kotlje. Na koncu smo zaplesali več ljudskih plesov in se naučili zaplesati pravo kotuljsko polko.

Otroci se močno zavedamo pomena ohranjanja kulturne dediščine in spoštovanja dela naših babic in dedkov. Naš namen je, da bi ljudi ozavestili, da današnji razvoj ne bi nastal brez dela naših prednikov. Poskrbimo torej za ohranjanje kulturne in naravne dediščine.

Utrinke pa si poglejte v prispevku.

Fotogalerija Kotlje

Zapisala razredničarka Vanja Kačič

Dostopnost