Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR. 
Že od leta 2017 sodeluje naša šola v projektu Pogum (POdjetnost Gradnik zaUpanja Mladih). Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem: v okviru modela pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami.

Eden od ključnih ciljev tega projekta je opolnomočiti šolajoče (učence v osnovni šoli) in strokovne delavce (učitelje, svetovalne delavce, druge strokovne in vodstvene delavce v OŠ) s kompetenco podjetnosti. Člani razvojnega tima projekta smo si za razvojno prioriteto šole zadali nalogo omejiti uporabo plastične embalaže in izdelkov oz. spodbuditi k večkratni uporabi posameznih izdelkov. Z našim delom vzpodbudno prispevamo k spreminjanju osebnega odnosa in ravnanja do sebe in okolja ter k usposabljanju učencev, drugih učiteljev, delavcev šole in nenazadnje tudi sebe k odgovornemu ravnanju z okoljem.

Vodja projekta: Simona Strojnik


 

IZDELKI UČENCEV 

KRMILNICA 

DIDAKTIČNA IGRA SPOMIN 

SNEŽNE RADOSTI 

IGRAČE IZ ODPADNE EMBALAŽE 

TLAKOVANJE

  TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

GLASBILO IZ ODPADNE EMBALAŽE 

SNEG IN DEJAVNOSTI NA SNEGU

POHOD NA BRINJEVO GORO (v okviru IP Šport za zdravje)

NAČRTOVANJE IN IZDELAVA PREDMETA IZ PAPIRNIH GRADIV 

USTVARJALNE DELAVNICE 

POHOD NA ŠTEHARNIKOV VRH [Šteharnikov vrh]

DIDAKTIČNA IGRA SPOMIN 

(Skupno 224 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost