Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR. 

Že od leta 2017 sodeluje naša šola v projektu Pogum (POdjetnost Gradnik zaUpanja Mladih). Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem: v okviru modela pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami.

Eden od ključnih ciljev tega projekta je opolnomočiti šolajoče (učence v osnovni šoli) in strokovne delavce (učitelje, svetovalne delavce, druge strokovne in vodstvene delavce v OŠ) s kompetenco podjetnosti. Člani razvojnega tima projekta smo si za razvojno prioriteto šole zadali nalogo omejiti uporabo plastične embalaže in izdelkov oz. spodbuditi k večkratni uporabi posameznih izdelkov. Z našim delom vzpodbudno prispevamo k spreminjanju osebnega odnosa in ravnanja do sebe in okolja ter k usposabljanju učencev, drugih učiteljev, delavcev šole in nenazadnje tudi sebe k odgovornemu ravnanju z okoljem.

Vodja projekta: Simona Strojnik


 
[FORMATIVNO SPREMLJANJE]

IZDELKI UČENCEV 

KRMILNICA 

DIDAKTIČNA IGRA SPOMIN 

SNEŽNE RADOSTI 

IGRAČE IZ ODPADNE EMBALAŽE 

TLAKOVANJE

KULTURNI DAN V 8. B

TEHNIŠKI DAN ‘ŠIVANJE’

IZDELAJMO ZVOČILO 

ŠTEVILSKI IZRAZI 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

[POSNETEK]

NORDIJSKA HOJA 

USTVARJALNE DELAVNICE 3.r

VOZILA IZ ODPADNE EMBALAŽE 

GLASBILA IZ ODPADNE EMBALAŽE 

  TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

GLASBILO IZ ODPADNE EMBALAŽE 

SNEG IN DEJAVNOSTI NA SNEGU

PLAVANJE – STRIP 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2021 

PUSTNE NORČIJE 

SADILNI ZABOJI 

VARNO V PROMETU 

TRIKOTNIKI 

RITMIČNO ZVOČILO 

ČASOVNI TRAK 

RAZTOPINE 

POHOD NA BRINJEVO GORO (v okviru IP Šport za zdravje)

NAČRTOVANJE IN IZDELAVA PREDMETA IZ PAPIRNIH GRADIV 

USTVARJALNE DELAVNICE 

POHOD NA ŠTEHARNIKOV VRH [Šteharnikov vrh]

DIDAKTIČNA IGRA SPOMIN 

TEHNIŠKI IN NARAVOSLOVNI DNEVNI V 4. RAZREDU

GRÜN, GRÜN, GRÜN,

BOŽIČNO ŽITO 

[POSNETEK] 

USTVARJALNE DELAVNICE

UČNI TIPI 

VAJE ZA MOŽGANE 

PISANA JESEN 

IZDELEK IZ ODPADNIH GRADIV 

LOČEVANJE SNOVI 

(Skupno 457 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost