Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo (SKUM)

Projekt SKUM je vseslovenski projekt, katerega osrednja ideja je, da ima umetniška izkušnja velik pedagoški potencial. Namen projekta je razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, ki bodo spodbudno vplivala na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok.
Projekt SKUM, ki bo potekal do junija 2022, financirata Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport ter Evropski socialni skladi. Poslo-vodeči partner projekta je Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem.
SKUM je razvojni projekt, kar pomeni, da se bodo nove prakse in pristopi snovali in razvijali neposredno v razvojnih šolah ter v za umetnost avtentičnih učnih okoljih, preizkušali pa v implementacijskih šolah. Na osnovi spremljanja in evalviranja praks se bo oblikovalo priporočila in zasnovalo strategije za še večjo in učinkovitejšo umestitev raznovrstnih umetniških praks v šolski prostor. Naša šola bo v projektu sodelovala kot implementacijska šola.
V projektu si bomo prizadevali, da bodo učenci spodbujeni h komunikaciji v različnih umetniških jezikih, vpeljani v kulturno-umetniško dogajanje v ožjem okolju in v aktivne oblike umetniškega snovanja ter imeli dovolj priložnosti in možnosti za vzpostavljanje aktivnega odnosa do umetnosti nasploh.
Na naši osnovni šoli se bomo osredotočili na vsa umetnostna področja.


(KORONSKI) KOTULJSKI KOTIČKI UČENCEV 4. K IN NJIHOVE ZGODBE

V času pandemije, ko smo vsi morali ostati doma, smo si otroci 4. K iz podružnične šole Kotlje, OŠ Koroški jeklarji, čas krajšali s sprehodi v naravo. Tam si je vsak poiskal njemu ljubi kotiček, na travniku, v gozdu, ob mlaki, potoku, v katerem smo se v tem dolgem času, ko se nismo mogli fizično srečevati, tudi veliko zadrževali in ga raziskovali. Kotičkom smo dali svoja imena, jih opisali, narisali, ustvarili zgodbe in vsa doživetja preko spletne učilnice delili z našimi sošolci in prijatelji. Umestili smo jih na zemljevid, da je vsak lahko vedel, kje se le ta nahaja. Narisali smo tudi zemljevide poti do njih. V naših skritih kotičkih smo nato iskali čudežni prehod, preko katerega lahko smuknemo v čisto drugi – čarovniški ali domišljijski svet in spet smo ustvarjali zgodbe in preko tega novo, domišljijsko deželo …

Zemljevid kaže, kje vse v okolici Kotelj se skrivajo naši skriti kotički. Vabljeni da vstopite vanje.

Vsebina se je odvijala v okviru projekta SKUM – Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s pomočjo kulturno umetnostne vzgoje v šolskem letu 2019/20. Ustvarjalci vsebine smo bili: otroci 4.K podružnične šole Kotlje OŠ Koroški jeklarji; učiteljica Suzana Makič, pripovedovalka Špela Frlic, strokovna podpora UL FF in Zavod PETIDA, ilustracija in oblikovanje zemljevida: Lene Lekše in akademska slikarka Nika Rupnik, tisk: Jac, sitotisk in grafično oblikovanje.


IZDELEK 4. K (OŠ Koroški jeklarji, podružnica KOTLJE) V OKVIRU PROJEKTA SKUM v šolskem letu 2020/21

Učenci  4. razreda podružnične šole v Kotljah so skozi vso  šolsko leto z raznimi dejavnostmi sodelovali v projektu SKUM (razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s pomočjo umetnosti). Letos so raziskovali poti in prostore, kjer je odraščal, se igral, tekal, hodil in se potepal mladi  Lovro Kuhar – Prežihov Voranc. Svoje delo so razdelili na tri glavna področja; to so literarno, gibalno in  področje spoznavanja okolja. Ustvarjalci vsebine so bili otroci 4. k podružnične šole v Kotljah (OŠ Koroški jeklarji), v pomoč pa so jim bili umetniki. Učenci so sodelovali s pripovedovalko Špelo Frlic, etnologinjo Jano Milovanović in gledališčnikom Grego Močivnikom. H končni podobi zemljevida sta pripomogli še umetnici Lene Lekše in Nika Rupnik. Zanimiv pa je tudi naslov table / kažipota / zemljevida, to je  MRGP 4K 20-21. Gre za kratico, ki pomeni: »Mala raziskovalno gibalna pot 4. k v šolskem letu 2020/21«.  Upamo, da bomo mlade raziskovalce čimprej lahko povabili na to pot.

Zapisala Suzana Makič


GUŠTARIJA 


SREČKO KOSOVEL IN KONSTRUKTIVIZEM 

 

PRIMER DOBRE PRAKSE: SREČKO KOSOVEL IN KONSTRUKTIVIZEM 

[Kliknite tukaj za ogled dokumenta]


ZAKLJUČNA KONFERENCA SKUM 

Spoštovani.

Na zaključni konferenci SKUM bodo predstavljeni rezultati projekta, kot so bili doseženi v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Prav je, da VIZ, strokovni delavci ter otroke in mladostnike dobijo svoje mesto tudi pri javni objavi konference in promociji projekta. Naj dober glas seže v deveto vas.

V ta namen vas vljudno prosimo, če objavite informacijo o zaključni konferenci SKUM na spletni strani VIZ. Izpostavite lahko povezavo do prijave na konferenco, da se na konferenco prijavijo tudi drugi zaposlene. Na konferenci bo priložnost tudi za sproščen klepet ob kavi in kosilu. Vsi udeleženci bodo dobili potrdilo o udeležbi. Vabilu lahko dodate fotografije iz dokumentacije projektov SKUM.

Vabilo s povezavami na program konference, zemljevid prizorišč in prijavo na konferenco je v prilogi k temu dopisu.

Vljudno vabljeni.                                                                               
Bogdana Borota, l. r.

OBJAVA konference SKUM 20. maja 2022-02


PREDSTAVITEV SKUM 

(Skupno 204 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost