Učenje je luč.

Japonski pregovor

Svet staršev

SVET STARŠEV je sestavljen iz predstavnikov staršev posameznega oddelka. Člane v svet staršev izvolijo na roditeljskih sestankih oddelkov.

Predsednica sveta staršev je ga. Damjana Krauberger Mikolič.

Svet staršev:

  • obravnava letni delovni načrt šole,
  • daje mnenje k programu razvoja šole,
  • odloča o nadstandardnih programih,
  • razpravlja o poročilu vzgojno-izobraževalnega dela,
  • obravnava pritožbe staršev,
  • voli predstavnike v svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.

Razred

Izvoljeni kandidat

Namestnik

1. a

Andreja Šapek

Urška Klemen

1. b

Marko Valant

Metka Pešl Šater

1.  K

Zala Grobelnik

Anja Benko

2. a

Vanja Vravnik

Brigita Rataj

2. b

Tanja Martic

Ina Rupreht Fedler

2. K

Janja Širnik

Maša Kacil

3. a

Saša Jelen

Boris Mori

3. b

Sabina Hovnik

Vesna Rižnik

3. K

Simona Šumnik

Janja Blatnik

4. a

Jasmina Germadnik Kos

Maja Kadiš

4. b

Darinka Kališnik

Maja Hudopisk

4. K

Ines Gerold

Martina Košeljnik

5. a

Borut Iršič

Maja Pešl

5. b

Tanja Jernej

Zdenka Kerbev

6. a

Lucija Potočnik

Erika Breznik

6. b

Sabina Krajinič Lozinšek

Tina Delalut Smrtnik

6. c

Vesna Slemenik Pučl

Vesna Čurč

7. a

Anja Uršej Marinč

Katja Mori

7. b

Lucija Mlekuš

Andrej Kaker

7. c

Damjana Krauberger Mikolič

Nevenka Janežič

8. a

Matej Skerlovnik

Neda Hudopisk

8. b

Rok Kotnik

Helena Gostenčnik

9. a

Tanja Planinšec

Branko Rednak

9. b

Janja Saberčnik

Igor Golob

9. c

Nevenka Janežič

Nataša Libnik

Predstavniki v svet staršev se izvolijo ali potrdijo na prvih roditeljskih sestankih, zato bomo tabelo dopolnili in po potrebi spremenili.

 

(Skupno 789 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost