Učenje je luč.

Japonski pregovor

Svet staršev

SVET STARŠEV je sestavljen iz predstavnikov staršev posameznega oddelka. Člane v svet staršev izvolijo na roditeljskih sestankih oddelkov.

Predsednica sveta staršev je ga. Damjana Krauberger Mikolič.

Svet staršev:

  • obravnava letni delovni načrt šole,
  • daje mnenje k programu razvoja šole,
  • odloča o nadstandardnih programih,
  • razpravlja o poročilu vzgojno-izobraževalnega dela,
  • obravnava pritožbe staršev,
  • voli predstavnike v svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.
  Priimek in ime Priimek in ime namestnika
1. a Vanja Vravnik Brigita Rataj
1. b Tanja Martic Ina Rupreht Fedler
1. K Janja Širnik Maša Kacil
2. a Saša Jelen Boris Mori
2. b Sabina Hovnik Vesna Rižnik
2. K Simona Šumnik Janja Blatnik
3. a Nevenka Šapek Tatjana Kamenik
3. b Darinka Kališnik Maja Hudopisk
3. K Ines Gerold Anita Skobir
4. a Borut Iršič Zdenka Kerbev
4. b Urška Mlačnik Urška Ladinik
4. K Milena Haramija Emir Begić
5. a Lucija Potočnik Erika Breznik
5. b Sabina Krajinič Lozinšek Tina Delalut Smrtnik
5. c Vesna Slemenik Pučl Vesna Čurč
6. a Anja Uršej Marinč Katja Svetina

6. b

6. c

Lucija Mlekuš

Damjana Krauberger Mikolič

Andrej Kaker

Nevenka Janežič

7. a Neda Hudopisk Matej Skerlovnik
7. b Rok Kotnik Helena Gostenčnik
8. a Tanja Planinšec Branko Rednak
8. b Boris Večko Igor Golob
8. c Nevenka Janežič Nataša Libnik
9. a Tomaž Filip Marko Valant
9. b Nataša Fink Iveta Kuserbanj Gradišek

Predstavniki v svet staršev se izvolijo ali potrdijo na prvih roditeljskih sestankih, zato bomo tabelo dopolnili in po potrebi spremenili.

 

(Skupno 608 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost