Šola v naravi – obvestilo

Spoštovani starši četrtošolcev!

Obveščam vas, da so vaši otroci srečno in brez težav prispeli v Moravce.

Lep pozdrav,

Aljaž Banko, ravnatelj

Zaključna prireditev – opravičilo

Spoštovani obiskovalci in izvajalci zaključne prireditve!

V torek je bila izpeljana zelo domiselna in dinamična zaključna prireditev ob koncu šolskega leta. Zaradi tehničnih težav z ozvočenjem velik del poslušalcev ni razumel nastopajočih.

Za nastalo situacijo se iskreno opravičujem tako vsem nastopajočim ter njihovim mentorjem in prav tako vsem obiskovalcem.

Aljaž Banko, ravnatelj

 

Delavnice za nadarjene učence

Delavnice za nadarjene učence

V petek, 27. 5. 2016 med 14. in 18. uro so potekale delavnice za nadarjene učence tretje triade. Udeležilo se jih je 24 učencev, po osem v vsaki delavnici. Glede na izkazano zanimanje so se razdelili v tri skupine in na različnih lokacijah po Ravnah sodelovali z domačimi strokovnjaki oz. umetniki.

Likovno delavnico je vodila Katja Krejan, absolventka likovne pedagogike Univerze v Ljubljani. Učenke so si izbrale fotografije del slikarjev kubistov in jih, z lastno ustvarjalnostjo nekoliko spremenjene, z akrilnimi barvami prenesle na kartone. Njihove umetnine so zaživele v tridimenzionalni podobi s kontrastno obrobo.

Glasbeniki z učiteljico Suzano Makič so se po kratkem uvodu, v katerem so preko posnetkov spoznali znane ravenske jazziste, pridružili vaji Mladinskega orkestra Jazz Ravne pod vodstvom Sama Kolarja. Začetnemu presenečenju nad njim še nepoznanim načinom dela je sledilo navdušenje in do konca vaje že skoraj ni bilo več mogoče razločiti med stalnimi člani orkestra in našimi nadobudnimi glasbeniki.

Skupina učencev, ki jih zanima področje tehnike, je v spremstvu učiteljice Majde Nabernik obiskala podjetje Oprema Ravne, kjer so jim strokovnjaki predstavili projekte, s katerimi so si prislužili ugled v svetovnem merilu.

Spoznali so avto na električni pogon Chebela, pametni sistem za optimalno navigacijo in upravljanje z električno energijo v avtomobilih na električni pogon in prototip tako imenovanega ‘crash boxa’, ki absorbira silo trka ob čelnem trčenju. Popeljali so jih tudi skozi proizvodni del, kjer izdelujejo opremo za izdelovanje pnevmatskih kladiv in vrtalnikov ter drugih produktov.

Na tem mestu se ponovno zahvaljujemo vsem, ki so sooblikovali delavnice in učencem omogočili drugačen popoldan ter priložnost za nova spoznanja in ustvarjanje.

Tanja Naveršnik

Drugošolci v CŠOD

Drugošolci v CŠOD

Od 30. maja do 1. junija 2016 so drugošolci matične in podružnične šole tri dni in dve noči preživeli v CŠOD Peca nad Mežico. (foto) Tam so ob mnogih zanimivih aktivnostih doživeli veliko novega in lepega.Skozi druženje z vrstniki, igro v naravi in zabavo so se tudi naučili marsikaj.

Akcija Pokloni zvezek

Spoštovani starši in učenci,

vabimo vas k sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Slovenska karitas želi zbrati čim več novih, velikih in praviloma črtanih zvezkov za preko 12.000 socialno ogroženih osnovnošolcev. Učenci bodo prejeli tudi razglednico, na katero lahko narišejo ali zapišejo pozdrav za sovrstnika, ki bo zvezek prejel. Poklonjeni zvezek ali zvezke naj učenci prinesejo v šolo najkasneje do 10. junija 2016. Zvezek lahko oddajo razredniku ali mentorici šolske skupnosti, Nini Ošlovnik.

Hvala za vašo solidarnost.

 

Slovenska karitas in šolska skupnost OŠ Koroški jeklarji

Državno srečanje Mladi raziskovalci Slovenije

Državno srečanje Mladi raziskovalci Slovenije

V ponedeljek, 16. 5. 2016, je v Murski Soboti potekalo 50. srečanje Mladi raziskovalci Slovenije (slike). Našo šolo sta zastopali Špela Primožič in Hana Sekereš. Obe učenki sta za svojo raziskovalno nalogo prejeli srebrno priznanje.

Iskrene čestitke.

Mentorici Katja Krivec in Cvetka Praznik

Dostopnost