Informacije za učence in starše 6. in 9. razreda.

Bliža se čas NPZ, zato vam posredujem nekaj informacij.

KAJ JE TO?
Nacionalno preverjanje znanja je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu
drugega in tretjega obdobja osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

ZAKAJ?
Cilj NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, s katero želimo:
• prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,
• razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

PRIJAVA…
Za učence 6. in  9. razreda je NPZ OBVEZNO in se ni bilo  potrebno prijaviti.

PREDMETI?

DATUMI OPRAVLJANJA NPZ v šolskem letu 2017 -18

NPZ se izvede samo v enem roku.

6. razred
Predmet SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA
Datum Petek, 4. 5. 2018 Ponedeljek, 7. 5. 2018 Sreda, 9. 5. 2018
Čas 8.30 – 9.30 8.30 – 9.30 8.30 – 9.30
Kaj pa dovoljeni pripomočki? Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve. Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve.
9. razred
Predmet SLOVENŠČINA MATEMATIKA GLASBENA UMETNOST
Datum Petek 4. 5. 2018 Ponedeljek, 7. 5. 2018 Sreda, 9. 5. 2018
Čas 8.30 – 9.30 8.30 – 9.30 8.30 – 9.30
Kaj pa dovoljeni pripomočki? Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve. Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve, svinčnik, šilček, radirko.

KAKO POTEKA NPZ…?

 • NPZ poteka v obliki pisnega preizkusa znanja.
  • Čas reševanja pri posameznem predmetu je 60 minut brez odmora.
  • Na dan preverjanja pridete učenci v šolo 20 minut pred začetkom preverjanja (ob 8.10 uri). Na OGLASNI DESKI V AVLI ŠOLE preverite v katero skupino oz. učilnico ste razvrščeni. Na vratih učilnice bo pritrjen tudi sedežni red, ime nadzornega učitelja in poimenski seznam učencev.
  • Učenci počakate pred učilnico nadzornega učitelja.
  • Nadzorni učitelj bo preveril prisotnost ter razdelil naloge kamor boste nalepili številčno kodo.
  Namig: pišite čitljivo, natančno preberite navodila, ob napačnem odgovoru zapišite pravilen odgovor in prečrtajte napačnega, svoje odgovore na koncu znova preverite, izkažite svoje znanje.
  Po končanem preverjanju NPZ poteka pouk po urniku.

DOSEŽKI NPZ
• NPZ je dodatna informacija o znanju učencev.
• V skladu s koledarjem  NPZ  boste učenci in starši 6. in 9. razredov  imeli  možnost vpogleda v ovrednotene naloge. Do obojega boste dostopali s pomočjo šifre, ki jo boste učenci  nalepili na  nalogo in s pomočjo matične številke. Vpogled bo možen v času od 29.5.. do 31.5. 2018 za 9. razred in od 5.6. do 7.6 2018 za 6. razrede

Učenci 6. razreda boste prejeli obvestilo o dosežkih NPZ /22.6.2018/. Učenci 9. razreda pa boste prejeli obvestilo o dosežkih NPZ /15.6.2018/.

Več informacij o NPZ lahko preberete na spletni strani Ric-a:

 

http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Namig: poglejte na spletno stran Ric-a, kjer najdete tudi primere  pisnih preizkusov iz prejšnjih let !

 

Pomočnica ravnatelja Tatjana Krpač

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost