Podelitev zlatega priznanja iz znanja logike

V tem šolskem letu se je septembra šolskega tekmovanja udeležilo več kot 25.000 učenk in učencev iz 397 osnovnih šol. Udeleženci šolskega tekmovanja so osvojili 11.207 bronastih priznanj. Državnega tekmovanja, ki je potekalo marca na matičnih osnovnih šolah, pa se je udeležilo 1622 tekmovalcev, ki so prejeli 257 srebrnih in 134 zlatih priznanj.

Na naši šoli so se državnega tekmovanja udeležili trije učenci, in sicer Tinkara Potočnik, Gašper Breg in Miha Vrčkovnik. Tinkara Potočnik je dosegla sedemintrideseto mesto med vsemi sedmošolci v državi in prejela zlato priznanje

S Tinkaro sva se udeležili slovesne razglasitve rezultatov državnih tekmovanj iz znanja in srečanja mladih raziskovalcev Slovenije (Zotkini talenti 2021), ki je potekala v soboto, 12. junija 2021, v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Katja Krivec, mentorica tekmovanja

Obvestilo o nadaljevanju pouka

V ponedeljek, 9. 11. 2020, se za učence vseh razredov osnovne šole začne pouk na daljavo.

Potekal bo po urniku in znotraj dogovorjenih okvirjev. Učenci bodo navodila, razlago in naloge prevzemali v eAsistentu (spletna učilnica in komunikacija), kjer dostopajo tudi do videokonferenc.

Podrobnejša navodila boste učenci oz. starši prejeli od razrednikov, nanje se obračajte, če potrebujete pomoč.

Šola bo v času pouka na daljavo zaprta, obratovala pa bo šolska kuhinja, kjer se bodo kosila pripravljala za učence in zunanje odjemalce. Na kosilo se lahko naročite ali pa ga odjavite na telefonski številki 02 82 15 453 in sicer vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure za naslednji dan (to lahko storite tudi preko spletne strani šole ali e-naslova o-kojeravne.mb@guest.arnes.si)Cena kosila ostaja enaka, povečana za ceno embalaže v kateri se prevzame.

Tukaj lahko dostopate do kratkega vodiča, ki pokriva osnove šolanja od doma: Pouk na daljavo (navodila)

 

Aktualno v zvezi s pridobitvijo statusa perspektivnega in statusa vrhunskega športnika

V tem šolskem letu bomo v skladu z navodili MIZŠ nekoliko spremenili postopek za pridobitev statusa športnika. Spremenjene vloge, katerim ne bo več potrebno prilagati potrdil klubov in društev, bodo na voljo konec meseca septembra 2020. Učenci bodo na to pravočasno opozorjeni. Starše prosimo, da pred tem ne podajajo vlog za pridobitev statusa športnika na starih vlogah.

Za pridobitev statusa perspektivnega in statusa vrhunskega umetnika vloge in postopek ostajajo isti kot doslej.

Obvestilo staršem in učencem 6. in 9. razredov glede NPZ

Spoštovani starši in učenci 6. in 9. razredov

obveščamo vas, da so za šolsko leto 2020/2021 na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica vam v vpogled https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Za učence 6. in 9. razredov je opravljanje NPZ obvezno, vključuje pa preverjanje znanja iz treh predmetov:

  1. razred:
  • slovenščina – 4. 5. 2021
  • matematika – 6. 5. 2021
  • tuj jezik – angleščina – 10. 5. 2021
  1. razred:
  • slovenščina – 4. 5. 2021
  • matematika – 6. 5. 2021
  • 3. predmet: biologija – 10. 5. 2021

Želim vam veliko znanja in uspehov.

Pomočnica ravnatelja Tatjana Krpač

Prevozi učencev

Sporočamo, da ostajajo prevozi s kombijem enako kot ob zaključku lanskega šolskega leta. V primeru spremembe vas je voznik o tem že obvestil. V priponki je vozni red za avtobus na relaciji Rimski vrelec-Javornik in obratno. Do voznega reda dostopate s klikom na spodnjo povezavo.

Po priporočilih NIJZ je obvezna uporaba maske v kombiju oziroma avtobusu in razkuževanje rok po navodilih prevoznika.

VOZNI REDI

Obvestilo ob pričetku novega šolskega leta

Spoštovani starši in skrbniki,

po zasluženih počitnicah s 1. septembrom vstopamo v novo šolsko leto. Veselimo se, da trenutna epidemiološka slika za osnovne šole dopušča aktiviranje modela B, ki omogoča, da se v šolo vrnejo vsi učenci od 1. do 9. razreda, vendar z doslednim upoštevanjem priporočenih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS- CoV- 2.

Da bi zagotovili varnost vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli in kakovostno organizirali potek dela, vas pozivamo, da v šolo pošiljate samo zdrave otroke. Prosimo, da pri tem upoštevate navodila, ki jih prilagamo temu obvestilu. Do njih dostopate s klikom na spodnjo povezavo:

[Obvestilo za starše]

Le z odgovornim ravnanjem, upoštevanjem in izvajanjem vseh higienskih priporočil in ostalih ukrepov nam bo uspelo zagotoviti varno, umirjeno in prijetno učno okolje.

 

Dostopnost