Športni dan za učence 3. razredov

Športni dan za učence 3. razredov

V sredo, 9. 9. 2020, smo imeli učenci 3. a in 3. b razreda športni dan.

Pravzaprav smo s pripravami začeli že kakšen dan prej, ko smo se pogovarjali o pohodništvu (obutev, oblačila, zdravi priboljški, pijača …), se naravovarstveno ozaveščali in ponovili pomen gibanja za zdrav način življenja.

Torej, odpravili smo se na pohod na Prežihovino. Strumno in v strnjeni koloni smo hitro prišli do Kotelj, Šrotneka in do našega cilja. Vmes smo si ogledali še Turške šance. Ob povratku skozi gozd smo prisluhnili zvokom narave in opazovali igro svetlobe. S soncem obsijan dan je minil, kot bi švignil.

Mojca Berložnik

[Fotogalerija] 

Aktualno v zvezi s pridobitvijo statusa perspektivnega in statusa vrhunskega športnika

V tem šolskem letu bomo v skladu z navodili MIZŠ nekoliko spremenili postopek za pridobitev statusa športnika. Spremenjene vloge, katerim ne bo več potrebno prilagati potrdil klubov in društev, bodo na voljo konec meseca septembra 2020. Učenci bodo na to pravočasno opozorjeni. Starše prosimo, da pred tem ne podajajo vlog za pridobitev statusa športnika na starih vlogah.

Za pridobitev statusa perspektivnega in statusa vrhunskega umetnika vloge in postopek ostajajo isti kot doslej.

Obvestilo staršem in učencem 6. in 9. razredov glede NPZ

Spoštovani starši in učenci 6. in 9. razredov

obveščamo vas, da so za šolsko leto 2020/2021 na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica vam v vpogled https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Za učence 6. in 9. razredov je opravljanje NPZ obvezno, vključuje pa preverjanje znanja iz treh predmetov:

  1. razred:
  • slovenščina – 4. 5. 2021
  • matematika – 6. 5. 2021
  • tuj jezik – angleščina – 10. 5. 2021
  1. razred:
  • slovenščina – 4. 5. 2021
  • matematika – 6. 5. 2021
  • 3. predmet: biologija – 10. 5. 2021

Želim vam veliko znanja in uspehov.

Pomočnica ravnatelja Tatjana Krpač

Dostopnost