Svet staršev

 

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev posameznega oddelka. Člane v svet staršev izvolijo na roditeljskih sestankih oddelkov.

Predsednica sveta staršev je ga. Mateja Verdinek Žigon.

Svet staršev:

  • obravnava letni delovni načrt šole,
  • daje mnenje k programu razvoja šole,
  • odloča o nadstandardnih programih,
  • razpravlja o poročilu vzgojno-izobraževalnega dela,
  • obravnava pritožbe staršev,
  • voli predstavnike v svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.

 

Razred Izvoljeni kandidat Namestnik
1. a    
1. b    
1.  K    
2. a Tilen Rotovnik Suzana Lebar
2. b Tjaša Marchiotti Zala Lorber
2. K Nataša Pustoslemšek Maša Kacil
3. a Andreja Šapek Urška Klemen
3. b Metka Pešl Šater Ana Ranc
3. K Anja Benko Simon Rek
4. a Vanja Vravnik Brigita Rataj
4. b Tanja Martič Ina Rupreht Fedler
4. K Janja Širnik Maša Kacil
5. a    
5. b    
5. c    
6. a Darinka Kališnik Maja Hudopisk
6. b Tatjana Kamenik Olga Šajnovič
6. c Jasmina Germadnik Kos Maja Kadiš
7. a Tanja Jernej Zdenka Kerbev
7. b Borut Iršič Maja Pešl
8. a Lucija Potočnik Erika Breznik
8. b Sabina Krajinič Lozinšek Tina Delalut Smrtnik
8. c Mateja Verdinek Žigon Maja Vrčkovnik
9. a Anja Marinč Katja Mori
9. b Lucija Mlekuš Andrej Kaker
9. c Nevenka Janežič  

Predstavniki v svet staršev se izvolijo ali potrdijo na prvih roditeljskih sestankih, zato bomo tabelo dopolnili in po potrebi spremenili.

 

(Skupno 1.450 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost