Šolski sklad

 

Na pobudo staršev in priporočilo Ministrstva za šolstvo smo leta 1999 na Osnovni šoli Koroški jeklarji ustanovili Šolski sklad, ki je namenjen:

 • financiranju dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • nakupu nadstandardne opreme,
 • zagotavljanju sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
 • pomoči socialno šibkim učencem.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, prispevkov pravnih in fizičnih oseb in donacij. Tudi učenci in delavci šole na različne načine skušamo pomagati. Tako smo v preteklih letih organizirali novoletne bazarje in akcije zbiranja starega papirja.

Del sredstev, zbranih v preteklem šolskem letu, smo namenili za nabavo kinestetičnih miz, LEGO kock in mikrofonov, s preostalimi sredstvi smo številnim učencem omogočili udeležbo v šoli v naravi oz. bivanje v CŠOD ter sofinancirali dneve dejavnosti.

Staršem in ostalim donatorjem se najlepše zahvaljujemo za prispevke.

V letošnjem letu načrtujemo nabavo mikroskopov, kinestetičnih miz, sofinanciranje iPadov s pripadajočo opremo za pouk, dopolnitev ozvočenja in sofinanciranje nadstandardnih kulturnih dejavnosti. V kolikor ste pripravljeni prispevati sredstva za šolski sklad, jih nakažite na račun:

01303-6030677578
sklic:
00 299001
s pripisom (namenom)
»za šolski sklad«.

 

VLOGE ZA POMOČ IZ ŠOLSKEGA SKLADA

Naslovite jih na:

OŠ Koroški jeklarji
Javornik 35
2390 Ravne na Koroškem
s pripisom: »za šolski sklad«

Vloga naj vsebuje ime, priimek in naslov starša, ime in priimek učenca, dejavnost, za katero se vlaga prošnja za pomoč (npr. šola v naravi, tehniški dan), ter znesek in kratko pojasnilo razloga za vlogo.

 

ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA 

V odboru šolskega sklada so predstavniki staršev in učiteljev:

 • Milena Haramija, predsednica
 • Nevenka Janežič
 • Anja Uršej Marinč
 •  
 • Simona Auprih
 • Vesna Junger
 • Jasmina Pečovnik


Vsem staršem, ki ste prispevali sredstva za šolski sklad, in vsem ostalim donatorjem se najlepše zahvaljujemo za prispevke!

 

Aktualni dogodki

Arhivi

(Skupno 324 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost