Šolski sklad


 

Na pobudo staršev in priporočilo Ministrstva za šolstvo smo leta 1999 na Osnovni šoli Koroški jeklarji ustanovili Šolski sklad, ki je namenjen:

 • financiranju dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • nakupu nadstandardne opreme,
 • zagotavljanju sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
 • pomoči socialno šibkim učencem.

 

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, prispevkov pravnih in fizičnih oseb in donacij. Tudi učenci in delavci šole na različne načine skušamo pomagati. Tako smo v preteklih letih organizirali novoletne bazarje in akcije zbiranja starega papirja.

Če želite, lahko šolskemu skladu namenite do 0’3% dohodnine, za kar vas prijazno naprošamo. To storite tako, da izpolnete obrazec, ki ga nato učenec/učenka odda razredniku ali pa v tajništvo. Svojo odločitev lahko Fursu sporočite tudi prek eDavkov.

Del sredstev, zbranih v preteklem šolskem letu, smo namenili sofinanciranju nakupa pametne table Viewsonic in kulturne prireditve. Obnovili smo zalogo lego kock in učencem iz socialno šibkejših družin omogočili udeležbo v šoli v naravi oz. bivanje v CŠOD ter pomagali pri nakupu šolskih potrebščin.
 
V mesecu decembru smo organizirali akcijo zbiranja družabnih iger. Odziv učencev in staršev je presegel naša najbolj optimistična pričakovanja. Igre smo ponudili na bazarju, jih razdelili v razrede, oddelke podaljšanega bivanja, vrtcu in Centru za socialno delo.
 
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri zbiranju iger, in tistim, ki ste zanje na bazarju prispevali prostovoljne prispevke.
 
Veseli bomo vaših predlogov in idej za naše delovanje.

V kolikor ste pripravljeni prispevati sredstva za šolski sklad, jih nakažite na račun:

01303-6030677578
sklic:
00 299001
s pripisom (namenom)
»za šolski sklad«.

 

VLOGE ZA POMOČ IZ ŠOLSKEGA SKLADA

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Skrbno preberite postopek za dodelitev sredstev, zapisan na drugi strani vloge.  Tej obvezno priložite obrazložitev ekonomskih razmer in fotokopijo zadnje odločbe CSD o otroškem dodatku (razvidna mora biti upravičenost do subvencionirane šolske malice za učenca, za katerega pošiljate vlogo).

Rok za oddajo vloge za dodelitev sredstev iz šolskega sklada je 45 dni pred izvedbo dejavnosti, na katero se vloga nanaša.

Vloge naslovite na:

OŠ Koroški jeklarji
Javornik 35
2390 Ravne na Koroškem
s pripisom: »za šolski sklad«

 

ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA 

V odboru šolskega sklada so predstavniki staršev in učiteljev:

 • Milena Haramija, predsednica
 • Nevenka Janežič
 • Anja Uršej Marinč
 • Metka Pešl Šater
 • Simona Auprih
 • Vesna Junger
 • Jasmina Pečovnik


Vsem staršem, ki ste prispevali sredstva za šolski sklad, in vsem ostalim donatorjem se najlepše zahvaljujemo za prispevke!

 

(Skupno 795 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost