Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo (SKUM)

Projekt SKUM je vseslovenski projekt, katerega osrednja ideja je, da ima umetniška izkušnja velik pedagoški potencial. Namen projekta je razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, ki bodo spodbudno vplivala na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok.
Projekt SKUM, ki bo potekal do junija 2022, financirata Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport ter Evropski socialni skladi. Poslo-vodeči partner projekta je Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem.
SKUM je razvojni projekt, kar pomeni, da se bodo nove prakse in pristopi snovali in razvijali neposredno v razvojnih šolah ter v za umetnost avtentičnih učnih okoljih, preizkušali pa v implementacijskih šolah. Na osnovi spremljanja in evalviranja praks se bo oblikovalo priporočila in zasnovalo strategije za še večjo in učinkovitejšo umestitev raznovrstnih umetniških praks v šolski prostor. Naša šola bo v projektu sodelovala kot implementacijska šola.
V projektu si bomo prizadevali, da bodo učenci spodbujeni h komunikaciji v različnih umetniških jezikih, vpeljani v kulturno-umetniško dogajanje v ožjem okolju in v aktivne oblike umetniškega snovanja ter imeli dovolj priložnosti in možnosti za vzpostavljanje aktivnega odnosa do umetnosti nasploh.
Na naši osnovni šoli se bomo osredotočili na področja: likovna umetnost, bralna pismenost in ples.

(KORONSKI) KOTULJSKI KOTIČKI UČENCEV 4. K IN NJIHOVE ZGODBE

V času pandemije, ko smo vsi morali ostati doma, smo si otroci 4. K iz podružnične šole Kotlje, OŠ Koroški jeklarji, čas krajšali s sprehodi v naravo. Tam si je vsak poiskal njemu ljubi kotiček, na travniku, v gozdu, ob mlaki, potoku, v katerem smo se v tem dolgem času, ko se nismo mogli fizično srečevati, tudi veliko zadrževali in ga raziskovali. Kotičkom smo dali svoja imena, jih opisali, narisali, ustvarili zgodbe in vsa doživetja preko spletne učilnice delili z našimi sošolci in prijatelji. Umestili smo jih na zemljevid, da je vsak lahko vedel, kje se le ta nahaja. Narisali smo tudi zemljevide poti do njih. V naših skritih kotičkih smo nato iskali čudežni prehod, preko katerega lahko smuknemo v čisto drugi – čarovniški ali domišljijski svet in spet smo ustvarjali zgodbe in preko tega novo, domišljijsko deželo …

Zemljevid kaže, kje vse v okolici Kotelj se skrivajo naši skriti kotički. Vabljeni da vstopite vanje.

Vsebina se je odvijala v okviru projekta SKUM – Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s pomočjo kulturno umetnostne vzgoje v šolskem letu 2019/20. Ustvarjalci vsebine smo bili: otroci 4.K podružnične šole Kotlje OŠ Koroški jeklarji; učiteljica Suzana Makič, pripovedovalka Špela Frlic, strokovna podpora UL FF in Zavod PETIDA, ilustracija in oblikovanje zemljevida: Lene Lekše in akademska slikarka Nika Rupnik, tisk: Jac, sitotisk in grafično oblikovanje.

 

PRIMER DOBRE PRAKSE: SREČKO KOSOVEL IN KONSTRUKTIVIZEM 

[Kliknite tukaj za ogled dokumenta]

(Skupno 112 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost