Do polne subvencije malice so upravičeni učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Do polne subvencije kosila so upravičeni učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija se dodeli v višini cene kosila oz. kosilo je brezplačno.

Za subvencijo kosila ni treba oddajati vloge, saj šola upošteva podatke iz veljavnih odločb o otroškem dodatku. Na kosilo pa se mora učenec prijaviti.

Če veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji nimate, morate na pristojni Center za socialo delo vložiti Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

POMEMBNO:
Starši morate sami javiti spremembo na Center za socialno delo, če:
–       se spremeni št. oseb v vašem gospodinjstvu,
–       pride do izgube dohodka (redno zaposlitev zamenja porodniška, ustanovitev s.p.- ja,…),
–       spremenite naslov,
–       sprememba statusa ( otrok gre iz vrtca v šolo, ali iz šole v srednjo šolo)
–       sprememba zavoda ( otrok gre v drugi kraj v šolo,…).

Vlagatelji lahko veljavnost pravice preverite na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na povezavi:
https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

Za dodatna vprašanja se obrnite na tel. št. 02 62 04 679 ali na e-mail: krivec.katja137@gmail.com

(Skupno 121 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost