Vrtčevski otroci na obisku

Vrtčevski otroci na obisku

Danes smo na šoli gostili vrtčevske otroke iz enote Ajda na Javorniku. V okviru ur za nadarjene učence smo jim pripravili glasbeno različico znane koroške ljudske pravljice Mojca Pokrajculja. Besedilo Vinka Möderndorferja in Borisa A. Novaka smo podkrepili z moderno glasbo in dodali tri živalske like, in sicer žabo, muho in psa. Majhni gostje so v predstavi uživali in nas nagradili z bučnim aplavzom.

        

Učenci gimnazije Alpen-Adria Velikovec so obiskali OŠ Koroški jeklarji: Druženje, učenje in ustvarjanje

V sredo, 24. aprila, so učenci gimnazije Alpen-Adria iz Velikovca obiskali OŠ Koroški jeklarji na Ravnah. Dan je bil poln kulturnih doživetij, virtualnega spoznavanja lokalne literarne dediščine ter ustvarjalnih likovnih delavnic. Ob koncu dneva so se učenci poslovili z bogatimi izkušnjami in novimi prijateljstvi.
 
Schüler des Alpen-Adria-Gymnasiums Völkermarkt besuchten die OŠ Koroški jeklarji: Gemeinschaft, Lernen und Kreativität
 
Am Mittwoch, dem 24. April, besuchten Schüler des Alpen-Adria Gymnasiums Völermarkt die OŠ Koroški jeklarji in Ravne. Der Tag war geprägt von kulturellen Erlebnissen, einem virtuellen Einblick in die lokale Literatur und kreativen Kunstworkshops. Am Ende verabschiedeten sich die Schüler mit reichen Erfahrungen und neuen Freundschaften.
 

Sodelovanje med OŠ Koroški jeklarji in Gimnazijo-Alpen-Adria Velikovec: Povezovanje skozi glasbo, znanje in prijateljstvo

V torek, 23. aprila, so učenci OŠ Koroški jeklarji obiskali gimnazijo Alpen-Adria v Velikovcu. Skupaj so ustvarjali glasbo, spoznavali šolsko življenje in se pomerili v kvizu. Ta dan je bil zaznamovan s pristnim sodelovanjem in izmenjavo znanja ter izkušenj. Gradili smo mostove med našima šolama in krepili medsebojno razumevanje ter spoštovanje.
 
Zusammenarbeit zwischen der Grundschule Koroški jeklarji und dem Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt: Verbindung durch Musik, Wissen und Freundschaft
 
Am Dienstag, dem 23. April, haben Schüler der Grundschule Koroški jeklarji das Alpen-Adria Gymnasium in Völkermarkt besucht. Sie haben gemeinsam Musik gemacht, das Schulleben kennengelernt und sich in einem Quiz gemessen. Dieser Tag war geprägt von echter Zusammenarbeit und dem Aufbau von Brücken zwischen der Schulen, sowie der Förderung von gegenseitigem Verständnis und Respekt.
 
Strip Moč Evrope

Strip Moč Evrope

Z učenci tretje triade smo se danes udeležili predstavitve stripa Moč Evrope, ki je potekala v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika. Avtor stripa, Ciril Horjak, in urednik, Andrej Miholič, sta spregovorila o nastajanju stripa, njegovem pomenu, prednostih evropskega povezovanja … Lena Jevšnikar, učenka 7. a, je izkazala izjemno poznavanje Evropske unije in si za to prislužila lepo nagrado. Ura prijetnega druženja s Prešernovim nagrajencem je prehitro minila. Ujele so nas tudi kamere RTV Slovenija, zato jutri ob pol osmih preklopite na SLO 1. Se gledamo!

Kulturni dan za učence od 6. do 9. razreda

Kulturni dan za učence od 6. do 9. razreda

Učenci od 6. do 9. razreda so imeli 25. 3. 2024 kulturni dan v Ljubljani. Ogledali so si v operi opereto Miši v operni hiši.

Potem so se šestošolci odpravili na ogled Šolskega muzeja, kjer so imeli tudi učno uro. Sedmošolci so se z vzpenjačo odpeljali na Ljubljanski grad na predstavitev Časovni stroj. Osmošolci so imeli ogled parlamenta, kjer so prisostvovali na seji. Devetošolci pa so imeli ogled Plečnikove Ljubljane.

 

OB SVETOVNEM DNEVU POEZIJE

OB SVETOVNEM DNEVU POEZIJE

Danes ima glavno besedo gospa poezija, saj je 21. marec svetovni dan poezije. Ob tej priložnosti so se šestošolci v Pionirski knjižnici Leopolda Suhodolčana udeležili pesniške delavnice z naslovom Kratko in jedrnato skozi verzno solato. Na delavnici, ki je potekala pod vodstvom mentorice Lucije Mirkac, so učenci spoznavali igrive pesniške oblike, se pogovarjali o pesniških sredstvih, ritmu … in se tudi sami preizkušali v pisanju pesmi. Dobro bi bilo, da bi poezija spregovorila večkrat na leto, ne samo ob njenem prazniku, saj je, kot je v poslanici zapisala generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay, v teh nemirnih časih potrebna bolj kot kdaj koli prej.

  

   

Krpljanje in dan na Peci

Krpljanje in dan na Peci

Šolski dan na Peci v organizaciji projekta Geopark Karavanke je bil za učence ID Spirit izjemno uspešen, saj je združil naravoslovno izobraževanje, team-building, preživljanje časa v naravi ter izkušnjo s krpljami. Učenci ID so se vrnili s pozitivnimi izkušnjami, novimi znanji in okrepljenimi medsebojnimi odnosi. Dogodek je bil odličen primer uspešnega povezovanja izobraževanja in doživetij v naravi.

Simona Grenko

Dostopnost