Obvestilo o pogoju PCT za obiskovalce

V skladu z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu z dne 23.8.2021 vas obveščamo, da Odlok določa, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) izpolnjevati vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno–izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

Ob vstopu v šolo boste zato vsi obiskovalci izpolnili in podpisali izjavo o izpolnjevanju tega pogoja. Lahko si jo tudi natisnete in izpolnjeno ter podpisano prinesete s seboj.

Prav tako ostaja v veljavi obvezno nošenje obraznih mask v zaprtih prostorih.

Obvestilu prilagamo pismo ministrice za šolstvo, namenjeno učencem in staršem, do katerega lahko dostopate s klikom na spodnjo povezavo:
Pismo ministrice za šolstvo in ministra za zdravstvo

Vodstvo šole

 

Spremenjen režim na postajališču Šance

Na avtobusnem postajališču od 30. 8. 2021 do preklica ne bo možno vstopati (smer Kotlje). Avtobus bo pobiral potnike v Gramoznici. Potniki morajo pri izstopu na AP Šance (iz smeri Kotlje) uporabiti pot čez Šance, torej nazaj proti Kotljam do uvoza, kjer se konča kolesarska pot na Šancah in potem čez spodnjo ulico na Šancah vse do prodajalne Iglu šport ter nato čez prehod za pešce in po stopnišču na Javornik. Svetujemo, da se raje peljejo do Gramoznice in nato po pešpoti na Javornik. Avtobusi, ki stojijo pri prodajalni Merkator na Javorniku, vozijo kot običajno.

Podelitev zlatega priznanja iz znanja logike

V tem šolskem letu se je septembra šolskega tekmovanja udeležilo več kot 25.000 učenk in učencev iz 397 osnovnih šol. Udeleženci šolskega tekmovanja so osvojili 11.207 bronastih priznanj. Državnega tekmovanja, ki je potekalo marca na matičnih osnovnih šolah, pa se je udeležilo 1622 tekmovalcev, ki so prejeli 257 srebrnih in 134 zlatih priznanj.

Na naši šoli so se državnega tekmovanja udeležili trije učenci, in sicer Tinkara Potočnik, Gašper Breg in Miha Vrčkovnik. Tinkara Potočnik je dosegla sedemintrideseto mesto med vsemi sedmošolci v državi in prejela zlato priznanje

S Tinkaro sva se udeležili slovesne razglasitve rezultatov državnih tekmovanj iz znanja in srečanja mladih raziskovalcev Slovenije (Zotkini talenti 2021), ki je potekala v soboto, 12. junija 2021, v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Katja Krivec, mentorica tekmovanja

Obvestilo o nadaljevanju pouka

V ponedeljek, 9. 11. 2020, se za učence vseh razredov osnovne šole začne pouk na daljavo.

Potekal bo po urniku in znotraj dogovorjenih okvirjev. Učenci bodo navodila, razlago in naloge prevzemali v eAsistentu (spletna učilnica in komunikacija), kjer dostopajo tudi do videokonferenc.

Podrobnejša navodila boste učenci oz. starši prejeli od razrednikov, nanje se obračajte, če potrebujete pomoč.

Šola bo v času pouka na daljavo zaprta, obratovala pa bo šolska kuhinja, kjer se bodo kosila pripravljala za učence in zunanje odjemalce. Na kosilo se lahko naročite ali pa ga odjavite na telefonski številki 02 82 15 453 in sicer vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure za naslednji dan (to lahko storite tudi preko spletne strani šole ali e-naslova o-kojeravne.mb@guest.arnes.si)Cena kosila ostaja enaka, povečana za ceno embalaže v kateri se prevzame.

Tukaj lahko dostopate do kratkega vodiča, ki pokriva osnove šolanja od doma: Pouk na daljavo (navodila)

 

Aktualno v zvezi s pridobitvijo statusa perspektivnega in statusa vrhunskega športnika

V tem šolskem letu bomo v skladu z navodili MIZŠ nekoliko spremenili postopek za pridobitev statusa športnika. Spremenjene vloge, katerim ne bo več potrebno prilagati potrdil klubov in društev, bodo na voljo konec meseca septembra 2020. Učenci bodo na to pravočasno opozorjeni. Starše prosimo, da pred tem ne podajajo vlog za pridobitev statusa športnika na starih vlogah.

Za pridobitev statusa perspektivnega in statusa vrhunskega umetnika vloge in postopek ostajajo isti kot doslej.

Obvestilo staršem in učencem 6. in 9. razredov glede NPZ

Spoštovani starši in učenci 6. in 9. razredov

obveščamo vas, da so za šolsko leto 2020/2021 na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica vam v vpogled https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Za učence 6. in 9. razredov je opravljanje NPZ obvezno, vključuje pa preverjanje znanja iz treh predmetov:

  1. razred:
  • slovenščina – 4. 5. 2021
  • matematika – 6. 5. 2021
  • tuj jezik – angleščina – 10. 5. 2021
  1. razred:
  • slovenščina – 4. 5. 2021
  • matematika – 6. 5. 2021
  • 3. predmet: biologija – 10. 5. 2021

Želim vam veliko znanja in uspehov.

Pomočnica ravnatelja Tatjana Krpač

Dostopnost