Spoštovani starši, učenke in učenci ter zaposleni!

Novo šolsko leto prinaša novo normalnost, ki se je le stežka navajamo. A bodimo veseli, da bomo pouk začeli, kot smo vajeni sicer – skupaj, učenci in učitelji ter ostali zaposleni. Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo, da se bomo tudi v novi realnosti imeli lepo, da bomo znali kljub upoštevanju novih pravil poiskati pot, ki bo pot uspeha in osebne sreče.

Vas, starše, prosim, da v šolo pošljete le zdrave otroke in s tem pripomorete, da bomo to šolsko leto tudi zaključili skupaj. Mi vsi pa  se bomo potrudili, da bomo s primerno razdaljo, rednim razkuževanjem in umivanjem rok, nošenjem mask, ko bo to potrebno, in novo organizacijo dela dosegli znižanje možnosti prenosa okužbe na minimum. Če se bomo prav vsi obnašali samozaščitno, nam bo to tudi uspelo.

Naj vam novo šolsko leto kljub drugačnosti prinese veliko izzivov, prav toliko nasmehov in veselja ter predvsem zdravja.

Aljaž Banko

Analiza ankete dela na daljavo

Dragi učenci in spoštovani starši!

Najprej hvala za čas, ki ste si ga vzeli še za izpolnjevanje ankete. Ta je pokazala, da delo poteka zelo dobro, še posebej, če pomislimo, v kakšnih razmerah delamo. Veseli me, da se velika večina zaveda položaja, v katerem smo se znašli, ter napora, ki je vložen v delo. Mene pa najbolj navdušuje dejstvo, da zanimanje za šolsko delo pri učencih ni upadlo. Ob tem ne smemo pozabiti, da so razmere po domovih zelo različne, vendar jih  skušamo zmanjševati z raznolikimi pristopi in načini dela.

Hvala vsem strokovnim delavcem, učencem in staršem, ki se trudite, da vzgoja in izobraževanje v času epidemije ne zastaneta.

Vse lepo vam želim in bodite zdravi!

ANKETA

Učenje na daljavo – anketa

Spoštovani starši, dragi učenci,

zaradi izrednih razmer smo morali od 16. marca 2020 uvesti pouk na daljavo. Za vas smo pripravili učna gradiva in napotke za delo. Zavedamo se, da imate doma različne pogoje za delo, zato bi radi od vas pridobili določene podatke in vaše mnenje o novem načinu pouka. Sporočite nam vaše ideje, morda jih bomo lahko uporabili v prihodnjih dneh. Prosimo vas, da na anketo odgovorite resno in hitro.  Njen namen je, da učitelji vidimo, kako poteka pouk na daljavo, kje imate težave in kako bi vam lahko pomagali. Odgovarjate lahko tako starši kot učenci. Prosimo, da si vzamete nekaj minut in s klikom na povezavo pričnete z izpolnjevanjem kratke anonimne ankete.

ANKETA

Aljaž Banko, ravnatelj

Digitalna knjižnica Slovenije

Spoštovani!

V času, ko povsod po državi veljajo strogi ukrepi, s katerimi želimo preprečiti hitro širjenje novega koronavirusa, se vsi trudimo, da bi delo in vzgojnoizobraževalni procesi potekali s čim manj dolgoročnih posledic. V zadnjih dneh se je na nas obrnilo več staršev, ki iščejo knjige za domače branje ter vire in gradiva za šolske obveznosti svojih otrok. Ker ostaja NUK, kot tudi ostale knjižnice, do nadaljnjega zaprt za uporabnike in se bo zato število podobnih situacij v prihodnjih tednih še povečalo, smo vas želeli opozoriti na javno dostopne spletne vsebine in zbirke gradiv, ki jih nudi naša knjižnica.

Digitalna knjižnica Slovenije (www.dlib.si<http://www.dlib.si/>) že vrsto let ponuja ogromno zbirko digitaliziranega in e-gradiva, v veliki meri je prosto dostopno: od starih časopisov, knjig, razglednic, vedut in zemljevidov, pa do sodobnih strokovnih in znanstvenih člankov ter publikacij. Še posebej želimo izpostaviti učno gradivo Cankarjevo vesolje http://cankar.dlib.si/#event-ivan-cankar in bogate zbirke klasičnih slovenskih avtorjev.

Verjamemo, da bo Digitalna knjižnica Slovenije s svojimi vsebinami in toliko bolj z dostopnostjo gradiv v digitalni obliki pomenila izjemno pomoč v času, ko so učitelji obremenjeni z mislimi, kako bi vsem svojim učencem in dijakom zagotovili gradiva, ki jih potrebujejo, starši pa s tem, kje bodo našli literaturo, da bodo svojim otrokom omogočili izpolnjevanje šolskih obveznosti tudi doma.

Vabljeni k uporabi Digitalne knjižnice Slovenije na www.dlib.si<http://www.dlib.si/>. Prosimo vas tudi, da to sporočilo posredujete tudi vsem učiteljem, profesorjem, dijakom, šolarjem in staršem.

Lepo poZDRAVljamo in želimo vse dobro!

Helena Janežič

Služba za prireditve in odnose z javnostmi v NUK

Dostopnost