Obvestilo NIJZ

Spoštovani!

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2 obdobje od prejema seznama visoko tveganih stikov, ki ga pripravite, do napotitve v karanteno na domu podaljšalo na nekaj dni. V soboto, 15. 01. 2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati, da se bo ta čas še podaljšal. Prejeti seznami visoko tveganih stikov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je mogoča tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

(Povzeto po obvestilu NIJZ)

Sprememba Pravil Šolskega sklada OŠ Koroški jeklarji

Spoštovani!

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 172/21 je bil dne 29. 10. 2021 objavljen Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI- M). Zakon spreminja 135. člen, ki se nanaša na šolski sklad in po novem omogoča, da se do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno šolsko leto lahko kot upravičencu nameni šolskemu skladu oziroma skladu vrtca, ki je uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine. Na OŠ Koroški jeklarji smo že pripravili vse potrebno, da se z naslednjim letom uvrstimo na seznam upravičencev. Vabimo vas, da torej del dohodnine namenite Šolskemu skladu OŠ Koroški jeklarji. S tem boste otrokom iz socialno manj spodbudnih okolij pomagali, da bodo lahko sodelovali pri dejavnostih, ki jih šola organizira v okviru svojega programa. Prav tako se denar iz šolskega sklada namenja za nadstandardne programe in opremo, s čimer pridobijo prav vsi učenci šole.

Spremembe pravil šolskega sklada OŠ Koroški jeklarji najdete med Dokumenti oz. TUKAJ…

Vodstvo šole

Mir in veselje med prazniki ter eno lepo 2022

Kolo časa se je znova obrnilo in krepko smo zakorakali v praznični čas.
Ob tem vam vsem želim, da bi se v prazničnem času spočili od napornega leta,
se poveselili in našli notranji mir.
V prihajajoče leto pa s seboj vzemite  malho lepih spominov, za
sopotnike pa mir, ljubezen, veselje in zdravje.
Srečno v 2022 …

Obvestilo staršem

Spoštovani starši,

kot vam je znano, je vlada 11. 11. 2021 izdala odlok o samotestiranju vseh učencev osnovne šole trikrat tedensko v šolskih prostorih. Zveza ravnateljev je po tem dvakrat v svoji izjavi vladi predlagala samotestiranje doma vsaj za učence od 1. do 5. razreda, a naš predlog ni bil sprejet (Izjava z 12. 11. 2021 je priloga tega obvestila). Samotestiranje vseh učencev (razen za tiste, ki izpolnjujejo pogoj PCT) se je le prestavilo iz ponedeljka na sredo, 17. 11. 2021.

Med drugim odlok določa, da starši oziroma drugi zakoniti zastopniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje –  tudi to vam bomo posredovali.

Za vse zaposlene na šoli pomeni izvedba v zapovedani obliki premislek o organizaciji samotestiranja, ki ga bomo dorekli v začetku tedna in vam vsa navodila ter pojasnila posredovali preko spletne strani oz. razrednikov po e- pošti.

Do takrat vas prosimo, da dvignete teste za samotestiranje v lekarni (potrebujete zdravstveno izkaznico otroka) in da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi tudi sam izvesti.

S spoštovanjem, Aljaž Banko, ravnatelj

Izjava Zveze ravnateljev 12_11_2021

Protokol samotestiranja učencev v osnovnih šolah

Spoštovani starši, učenke in učenci!

Prejeli smo nov protokol za preventivno samotestiranje otrok, ki naj bi presejalni test opravljali dvakrat tedensko doma.

Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka za vse učence v osnovnih šolah, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.

Samotestiranje na SARS-CoV-2 je prostovoljno in brezplačno. Samotestiranje na SARS-CoV- 2 se izvaja dvakrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih in sredah. Učencu pripada za prostovoljno samotestiranje 10 testov na mesec, ki jih pridobi učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod.

Prostovoljno se samotestirajo učenci, ki niso preboleli COVID-19 in tisti, ki so preboleli COVID-19 in je od okužbe minilo več kot šest mesecev.

Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.

Naj vam preostanek jesenskih počitnic mine tako kot ste si ga sami zamislili, predvsem pa vam želim obilico zdravja!

Aljaž Banko

Protokol samotestiranja učencev v osnovnih šolah: PROTOKOL_ucenci_samotestiranje

Dostopnost