Počitniška delavnica

Počitniška delavnica

Sredi krompirjevih počitnic se je nekaj četrtošolcev OŠ Koroški jeklarji udeležilo delavnice Glasbena pravljica, kjer so se naučili pesmico, spremljali glasbeno pravljico Sapramiška z Orffovimi glasbili ter likovno ustvarjali. foto

Akcija zbiranja odpadnega papirja

Akcija bo trajala od srede 16. do petka 18. oktobra 2019. Zbirali bomo vse vrste odpadnega papirja razen kartona. Kontejner za zbiranje bo postavljen pri vhodu v glasbeno šolo. Papir naj bo zvezan in stehtan. Oddate ga lahko kadarkoli, razredniku pa sporočite količino oddanega papirja. Papir zbiramo za sofinanciranje šol v naravi ter valete.

Dostopnost